Les


Okolní lesy jsou převážně listnaté a v některých částech smíšené a nabízí úžasnou druhovou různorodost. Typickými dřevinami jsou například buk, dub, habr, osika, borovice, modřín a smrk. Jsou zde však i břízové či lipové lokality. Průměrné stáří lesa je úměrné věku dubových monokultur vysazovaných začátkem minulého století. Naopak smrkové lokality jsou nahrazovány listnatými stromy.

Omlazování lesa probíhá v některých oblastech velmi dynamicky a je velmi pozitivní, že péče o les je stále více citlivě posuzována z hlediska očekávané větší formy ochrany v rámci programu Natura 2000, v jehož seznamu jsou Chřiby pátou největší lokalitou u nás (včetně národních parků Šumava a Krkonoše).

Chřiby jsou původním lesním prostředím již tisíce let. Snad stále proto relativně dobře odolávají náletovým druhům a zdejší lesy a louky nabízí na jaře a v létě možnost vidět rostlinné druhy, které většina z nás zná jen z knížek nebo vyprávění.