Největší evropská vážka potvrzena v Chřibech


vazkaInformace o unikátní flóře a fauně u nás v Chřibech nyní potvrdila také zpráva, že výskyt největší evropské vážky – páskovce vekého (Cordulegaster heros) byl potvrzen právě v lokalitě Chřiby jako jediném místě v České republice. Tato žluto-černá vážka má nejčastější výskyt na Balkáně. Její dravé larvy mají útočiště v lesních potocích s písčitým dnem.

Zdroj: parlamentnilisty.cz